อาชีพเกี่ยวกับเกม

อาชีพเกี่ยวกับเกม

อาชีพเกี่ยวกับเกม ปัจจุบันเกมเป็นสื่อบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง gamer ส่งผลให้เกิดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมมากมาย อาชีพเหล่านี้มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคล ดังนี้ อาชีพเกมเมอร์

สตรีมเมอร์ (Streamer)

เป็นผู้ถ่ายทอดสดการเล่นเกมของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube, Twitch, Facebook Gaming เป็นต้น สตรีมเมอร์ต้องมีทักษะการเล่นเกมที่ดี มีบุคลิกที่สดใส และสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างสนุกสนาน

เกมแคสเตอร์ (Game Caster)

เป็นผู้บรรยายการแข่งขันเกม ทำหน้าที่อธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกม วิเคราะห์เทคนิคการเล่น และสร้างสีสันให้กับการแข่งขัน เกมแคสเตอร์ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมเป็นอย่างดี มีทักษะการพูดที่ดี และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างน่าสนใจ

นักกีฬาอีสปอร์ต (E-sports Player)

เป็นผู้เล่นที่แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต โดยกีฬาอีสปอร์ตเป็นการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎกติกาสากล นักกีฬาอีสปอร์ตต้องมีทักษะการเล่นเกมที่สูง มีสมาธิ และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักพากย์การแข่งขันเกม (Shout Caster)

เป็นผู้บรรยายการแข่งขันเกมเช่นเดียวกับเกมแคสเตอร์ แต่เน้นการบรรยายการแข่งขันแบบสดๆ โดยไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขัน นักพากย์การแข่งขันเกมต้องมีทักษะการพูดที่รวดเร็วและแม่นยำ สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างตื่นเต้นเร้าใจ

เกมอาร์ตติส (Game Artist)

นักออกแบบ เป็นผู้ออกแบบงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเกม เช่น ตัวละคร ฉาก ไอเท็ม เป็นต้น เกม อาร์ตตีส ต้องมีทักษะด้านศิลปะและการออกแบบที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

โปรแกรมเมอร์เกม (Game Programmer)

เป็น นักพัฒนาเกม โดยทำหน้าที่เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมขึ้นมา โปรแกรมเมอร์เกมต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ดี คนสร้างเกม สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักการตลาดเกม (Game Marketer)

เป็นผู้วางแผนและดำเนินการการตลาดเกม เพื่อสร้างการรับรู้และความสนใจในเกมของนักเล่นเกม นักการตลาดเกมต้องมีทักษะด้านการตลาดและการสื่อสารที่ดี สามารถเข้าใจความต้องการของนักเล่นเกมและสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

E-sport นอกจากนี้ ยังมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมอีกมากมาย เช่น ผู้จัดการทีมอีสปอร์ต นักข่าวเกม นักวิเคราะห์เกม เป็นต้น เกมเมอร์ อาชีพเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเกม และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่รักการเล่นเกมได้เป็นอย่างดี

อาชีพเกี่ยวกับเกม

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น

อาชีพเกี่ยวกับเกมแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • สตรีมเมอร์ ต้องมีทักษะการเล่นเกมที่ดี มีบุคลิกที่สดใส และสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างสนุกสนาน
 • เกมแคสเตอร์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมเป็นอย่างดี มีทักษะการพูดที่ดี และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างน่าสนใจ
 • นักกีฬาอีสปอร์ต ต้องมีทักษะการเล่นเกมที่สูง มีสมาธิ และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักพากย์การแข่งขันเกม ต้องมีทักษะการพูดที่รวดเร็วและแม่นยำ สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างตื่นเต้นเร้าใจ
 • เกมอาร์ตติส ต้องมีทักษะด้านศิลปะและการออกแบบที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
 • โปรแกรมเมอร์เกม ต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ดี สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักการตลาดเกม ต้องมีทักษะด้านการตลาดและการสื่อสารที่ดี สามารถเข้าใจความต้องการของนักเล่นเกมและสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการศึกษา

อาชีพเกี่ยวกับเกมบางประเภทไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับใดเป็นพิเศษ แต่บางประเภทอาจจำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น โปรแกรมเมอร์เกม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กีฬาอีสปอร์ต หรือนักการตลาดเกม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด เป็นต้น

แนวโน้มของอาชีพเกี่ยวกับเกม

อุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเกมเพิ่มมากขึ้น game developer โดยข้อมูลจาก Statista ระบุว่า ตลาดเกมทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 178.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 218.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2024

แนวโน้มของอาชีพเกี่ยวกับเกมที่น่าสนใจ ได้แก่

 • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต อีสปอร์ตเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว game design ส่งผลให้เกิดความต้องการนักกีฬาอีสปอร์ต ผู้จัดการทีมอีสปอร์ต และนักวิเคราะห์เกมเพิ่มมากขึ้น
 • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม การพัฒนาเกมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ทักษะและความรู้หลายด้าน game designer ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม เช่น โปรแกรมเมอร์เกม เกมอาร์ตติส นักดนตรี และนักออกแบบเสียง
 • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเกม การตลาดเกมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการรับรู้และความสนใจในเกมของนักเล่นเกม game development ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเกม เช่น นักการตลาดเกม นักออกแบบกราฟิก และนักเขียนคอนเทนต์

คำแนะนำสำหรับผู้สนใจอาชีพเกี่ยวกับเกม

gamer คือ หากใครสนใจอาชีพเกี่ยวกับเกม ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพแต่ละประเภทอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมและมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม เช่น ประเภทของเกม แนวโน้มของเกม และตลาดเกม เป็นต้น
 • พัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็น ควรพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่สนใจ เช่น ทักษะการเล่นเกม ทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะด้านศิลปะและการออกแบบ เป็นต้น
 • สร้างเครือข่าย ควรสร้างเครือข่ายกับบุคคลในอุตสาหกรรมเกม เช่น นักพัฒนาเกม นักกีฬาอีสปอร์ต และนักข่าวเกม เป็นต้น

สรุป

อุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมมากมาย อาชีพเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่รักการเล่นเกมได้เป็นอย่างดี หากใครสนใจอาชีพเกี่ยวกับเกม ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพแต่ละประเภทอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมและมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://playgamesoft.com

อ่านบทความเพิ่มเติม :